Priser

 Priser inkluderer mva.

 

Leiligheter

Tilstandsrapport leilighet under 80 m² kr. 6 500,-

Tilstandsrapport leilighet over 80 m² kr 8 500,-

 

Rekkehus, part/leilighet i to – til firemannsbolig

Boenhet 0 – 150 m² kr. 11 500,-

Boenhet over 150 m² kr. 13500,-

 

Enebolig

Enebolig uten kjeller/rom under terreng kr. 14 000,-

Enebolig med kjeller/rom under terreng kr. 15 000,-

 

Verditakst

Verditakst som tillegg til tilstandsrapport kr. 2 000,-

Leilighet kr. 5 000,-

Rekkehus, halvpart av tomannsbolig kr. 5 500,-

Enebolig kr.6 000,-

Enebolig med utleiedel kr. 7 500,-

 

Andre takster

Tomtetakst kr. 4 500,- 

Forhåndstakst fra kr. 4 500 – 6 500,- 

 

Tillegg

Tillegg per ekstra boenhet kr. 2 000,-

Arbeid etter medgått tid kr. 1 150,-

 

 

For andre, og spesielle oppdrag ta kontakt for pris.